This is the Jesus Christ build in Titan Quest Anniversary edition, a Prophet class, a very good build with lots of power! For game guides of this game take a look …
Tag: hướng dẫn build class titan quest – Titan Quest Atlantis| "Jesus Christ" Build guide – Prophet class, hướng dẫn build class titan quest – Titan Quest Atlantis| "Jesus Christ" Build guide – Prophet class, hướng dẫn build class titan quest – Titan Quest Atlantis| "Jesus Christ" Build guide – Prophet class

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *